Thursday, June 15, 2006

They don't even fit!

1 comment:

LemonTree said...

OOOOOOH...jeg fikk mine sko fra us postal service her om dagen!! hehehe...weee...men ingen bikkje angrep! phiuh...