Wednesday, March 22, 2006

Bindestrek

Ler av demon-
strantene
Politiet i Minsk vil ikke
bryte opp den «lille,
patetiske gruppen»
(Dagbladet.no 22.mars)

No comments: