Wednesday, July 12, 2006

The Like likes us

Også spilte The Like på Quarten. "You are a beautiful crowd", sa de. Og folk hylte litt, for sånt sier jo amerikanske artister. "Seriously, is this a fucking model-contest?"

Og vi kunne strengt tatt ikke svare nei.

No comments: