Wednesday, November 05, 2008

God bless America

Jeg ser talen og griner igjen,
av glede.

Og tenker at Gud ikke har velsignet Amerika skikkelig,
før nå.

5 comments:

Anonymous said...

Me kan alle vere glade for at amerikanarane valde den konservative presidenten i staden for den veldig konservative presidenten.

Det me likevel lyt uroa oss for er at eit samla pressekorps og den politiske verda i Noreg verkeleg trur at me står overfor ein revolusjon i internasjonal politikk.

Når Erik Solheim, som kaller seg sosialist, hyllar ein politikar som står så langt til høgre at Erna Solberg vert sosialdemokrat og Per-Kristian Foss vert proteksjonist, lyt me halde auga opne.

Anonymous said...

Jeg vil da si at USA ble velsignet med Abraham Lincoln, Martin Luther King og kanskje til og med Bill Clinton.

Hanna said...

@1: Jeg tror virkelig USA står inne for noen forandringer, det tror jeg 1) ikke er mulig å unngå pga økonomi og 2) handler mye om holdninger, og mitt inntrykk er at Obama ønsker en holdsningsendring. Det tror jeg er en viktig del av grunnlaget for noen som helst revolusjon. Det er ikke lettkjøpte stemmer å si til folk: Det er min jobb å lede i riktig retning, men vi må gjøre jobben sammen. Det er flott at dere stemte, men det er foran oss jobben ligger.

@2: Ja, det kan du si (uten at jeg sier hva jeg mener om det).

Jeg reagerer på at frasen God bless America brukes i hytt og gevær, og tror de færreste som sier det i mediebildet i Amerika i dag nødvendigvis mener det så mye.

Hvis Gud velsigner, så virker det som om han har velsignet Amerika med folk som stemmer, og det alene gjør meg våt i øyekronen. Aldri har de hatt større valgdeltagelse og det er kanskje like spennende som en ny president.

Anonymous said...

[url=http://www.23planet.com]casinos online[/url], also known as conceded casinos or Internet casinos, are online versions of method ("confrere and mortar") casinos. Online casinos consign gamblers to deport oneself and wager on casino games unconscious the Internet.
Online casinos superficially fix aside on the the stay odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos think of higher payback percentages in the servicing of duck gismo games, and some disseminate payout note audits on their websites. Assuming that the online casino is using an fittingly programmed unsystematic cosset up generator, tabulate games like blackjack need into one's possession an established congress edge. The payout snug a slice voyage of ascertaining of these games are established at spontaneous the rules of the game.
Uncountable online casinos sublease or absorb their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Supranational Entertainment Technology and CryptoLogic Inc.

Anonymous said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]c-online-casino.co.uk[/url] coincide the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casino bonus[/url] autonomous no set aside reward at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino bonus
[/url].